Αρχική Σελίδα Σχετικά με το ΔΕΕΤΕ Υποψήφιος/α Εργοδοτούμενος/η Εργοδότης/ρια Οδηγός Χρήστη Εγγραφή
Ποια είναι τα Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα είναι οποιαδήποτε πληροφορία η οποία αναφέρεται σε φυσικό πρόσωπο το οποίο βρίσκεται εν ζωή και του οποίου η ταυτότητα είναι γνωστή ή μπορεί να εξακριβωθεί π.χ. αρ. ταυτότητας, ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, email, τηλέφωνο κλπ.

Ο επισκέπτης/χρήστης παρέχει με τη χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου τη συγκατάθεσή του να χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα του από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Δέσμευση του Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεσμεύεται, με βάση τις πρόνοιες του Ευρωπαϊκού Κανονισμού 2016/679 για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, να λαμβάνει τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των επισκεπτών/χρηστών του διαδικτυακού του τόπου.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας δεσμεύεται ότι λαμβάνει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση ή οποιαδήποτε άλλη μορφή αθέμιτης επεξεργασίας.

Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται απόρρητα και θα τυγχάνουν εμπιστευτικής μεταχείρισης. Οποιαδήποτε πληροφορία σας αφορά δεν θα αποκαλύπτεται σε τρίτα πρόσωπα, έκτος στις περιπτώσεις που ο Νόμος το επιτρέπει.

Δικαιώματα Χρηστών

Σύμφωνα με τις πρόνοιες του Νόμου, έχετε δικαίωμα πρόσβασης στις λεπτομέρειες των Προσωπικών Δεδομένων σας. Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή ανησυχίες, μη διστάσετε να επικοινωνήσετε γραπτώς ή τηλεφωνικώς με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, που είναι ο Υπεύθυνος Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων, στην ακόλουθη διεύθυνση: info@deete.gov.cy

Τροποποίηση των όρων και των προϋποθέσεων

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μπορεί οποιαδήποτε στιγμή να τροποποιήσει οποιονδήποτε ή όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο παρόν και οι χρήστες θα θεωρηθούν ότι έχουν ειδοποιηθεί και δεσμεύονται από τις αλλαγές.

Παραβίαση Όρων & Προϋποθέσεων

Σε περιπτώσεις παραβίασης αυτών των όρων και προϋποθέσεων από οποιοδήποτε χρήστη το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας μπορεί και θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων του, χωρίς να αποκλείει την δυνατότητα απόκλισης πρόσβασης οποιουδήποτε χρήστη στον ιστότοπο.

Ισχύουσα Νομοθεσία

Η χρήση του ιστότοπου θα διέπεται από τους νόμους της Κύπρου.