Αρχική Σελίδα Σχετικά με το ΔΕΕΤΕ Υποψήφιος/α Εργοδοτούμενος/η Εργοδότης/ρια Οδηγός Χρήστη Εγγραφή

Πληροφορίες

Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας
Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
22800651/652/656/874
info@deete.gov.cy, dmteek@schools.ac.cy

Πληροφορίες για εργοδότες/ριες

22800656/874
dmteek@schools.ac.cy

Πληροφορίες για απόφοιτους/ες

Για να εξασφαλίσετε ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ επικοινωνήστε με τη Σχολή από όπου αποφοιτήσατε:

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΛΕΥΚΩΣΙΑ
Α ́Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας - 22447353 /54
Β ́Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας - 22461310/11
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Μακάριος Γ΄Λευκωσίας – 22447353 /54
ΛΕΜΕΣΟΣ
Α ́Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού – 25871402, 25871449
Β ́Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού – 25871088/89
Γ ́ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού –25305655/32
Απεήτειο Γυμνάσιο/Ξενοδοχειακό Τμήμα – 25521577, 25521622
Σχολή Ομόδους – Γυμνάσιο, Λύκειο, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης – 25421721, 25422942
ΛΑΡΝΑΚΑ
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου – 23742880/23740761
Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου – 23819797
ΑΜΜΟΧΩΣΤΟΣ
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Παραλιμνίου – 23742880/23740761
Περιφερειακή Γεωργική, Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αμμοχώστου/Αυγόρου – 23819797
ΠΑΦΟΣ
Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου – 26932683
Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Αγίου Χαραλάμπους Έμπας – 26811820/21
Λύκειο και Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πόλης Χρυσοχούς – 26322595, 26321244

ΕΣΠΕΡΙΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΕΣΤΕΕ)

ΕΣΤΕΕ Λευκωσίας – 22461316/14
ΕΣΤΕΕ Λεμεσού – 25871403/63
ΕΣΤΕΕ Λάρνακας – 24821226/24822660
ΕΣΤΕΕ Αμμοχώστου – 23742880/23740761
ΕΣΤΕΕ Πάφου – 26932683

ΜΙΕΕΚ – ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

ΜΙΕΕΚ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ - Α ́Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λευκωσίας – 22447359
ΜΙΕΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ - Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λάρνακας – 24821326/261
ΜΙΕΕΚ ΛΕΜΕΣΟΥ - Γ ́ Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Λεμεσού – 25872034
ΜΙΕΕΚ ΠΑΦΟΥ - Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Πάφου - 26932664

Φόρμα Επικοινωνίας