Αρχική Σελίδα Σχετικά με το ΔΕΕΤΕ Υποψήφιος/α Εργοδοτούμενος/η Εργοδότης/ρια Οδηγός Χρήστη Εγγραφή

Η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, στο πλαίσιο αναβάθμισής της και με στόχο τη διασύνδεση των Προγραμμάτων που προσφέρει με την Αγορά Εργασίας, δημιούργησε τη διαδικτυακή πλατφόρμα «ΔΕΕΤΕ», η οποία αποτελεί ένα δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ εργοδοτών που αναζητούν τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό και αποφοίτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, που αναζητούν εργασία.

Μέσω της πλατφόρμας, η οποία αναπτύχθηκε με χρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (EQAVET), οι απόφοιτοι/ες έχουν τη δυνατότητα να δημιουργήσουν το προσωπικό τους προφίλ με στοιχεία όπως τον/τους τίτλο/τίτλους σπουδών, τα προσόντα, το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους, την παρούσα κατάσταση εργασίας τους, τα εισοδηματικά τους κριτήρια και το βιογραφικό τους. Επιπρόσθετα των πιο πάνω, μπορούν να επικαιροποιούν ή/και τροποποιούν το προφίλ τους με νέα δεδομένα, όπως νέα εργασιακή εμπειρία ή εκπαίδευση, νέες δεξιότητες και οποιαδήποτε πιστοποιητικά ή και βεβαιώσεις αποκτούν.

Οι εργοδότες/ριες μέσω της πλατφόρμας, έχουν τη δυνατότητα, μεταξύ άλλων, να δημιουργήσουν το εταιρικό τους προφίλ, να δηλώσουν τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιούνται, να αποθηκεύσουν και να τροποποιήσουν στοιχεία, να αναζητήσουν βιογραφικά και θέσεις εργασίας ανά κλάδο/ειδικότητα και ανά επαρχία, καθώς επίσης και να επικοινωνήσουν με τους υποψήφιους εργοδοτούμενους.

Οι ευκαιρίες για εργοδότηση των αποφοίτων της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ή η βελτίωση της υφιστάμενης θέσης εργασίας τους, και η δυνατότητα εξεύρεσης από τους/τις εργοδότες κατάλληλα καταρτισμένου εργατικού δυναμικού είναι ο στόχος της πλατφόρμας, μέσω της οποίας θα εξάγονται στατιστικά στοιχεία για την εξέλιξη και ανέλιξη των αποφοίτων, αλλά και για την αγορά εργασίας γενικότερα.

Οι εργοδότες/εταιρείες/οργανισμοί που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πλατφόρμα, μπορούν να επισκεφθούν τον Ιστότοπο www.deete.gov.cy και να εγγραφούν.

Επίσης, απόφοιτοι/ες:

  • Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Τεχνικών Σχολών)
  • Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (Εσπερινών Σχολών) ή
  • Δημόσιας Σχολής Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης - ΜΙΕΕΚ
που ενδιαφέρονται να ενταχθούν στην πλατφόρμα, πρέπει να επικοινωνήσουν με την Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή ή το Παράρτημα ΜΙΕΕΚ από όπου αποφοίτησαν για να εξασφαλίσουν ΚΩΔΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΗΣ.